Registracija korisnika

Napomena: Za prijavu natjecanja potrebno je pričekati potvrdu Administratora (može potrajati do 1 dan)